به نظر شرکت اوندر

منظور ما

در راستای نیاز و احتیاجات صنف با پیگیری تحولات جدید از نزدیک، ارائه خدمات و محصولات با کیفیت فراتر از استانداردهای موجود

اهداف ما

با رقابت در زمینه انواع و کیفیت محصول در بازارهای داخلی و خارجی، هدفمان این است که همواره از طرف همگان ترجیح داده شویم

ارزش های ما

کیفیت شخصی: به دلیل احترامی که برای خود و دیگران قائل می باشیم، صحیح و درست رفتار کنیم. با خود در صلح به سر ببریم

تخصص: به عنوان شرکتی که مجرب در حرفه خود می باشد، با در نظر گرفتن موجبات کار خود آن را به نحو احسند انجام دهیم. بدین ترتیب به کار، گروه، شرکت و در نتیجه به اجتماع ارزش می دهیم

کار گروهی: با یک کار حرفه ای و تحصیل کرده ارزش های انشانی را همواره محافظت نموده و هماهنگی بین اعضاء را همواره انجام می دهیم

راستی: علم و تجربه خود را از صمیم قلب قسمت کرده و به قول خود همواره عمل می کنیم

نزدیک شرن کامل: نه تنها فقط با شرکت ها بلکه با در نظر گرفتن صنف ها، برای همگان راه حل تولید می کنیم

Copyright@Önder Kablo 2010