لابراتوار

محصولات این شرکت در آخرین کنترل ها و به ویژه در هر مرحله از تولید با استفاده از دستگاه های مدرن تست می شود. در این لابراتوارها، تست اوماژ دارای عایق و بدون عایق، کنترل قطر، ولتاژ بالا، مقاومت ایزولاسیون، تست کشش-بریده شدن و اسپارک قبل و بعد از فرسوده شدن انجام می شوند

Copyright@Önder Kablo 2010