Çevre Sağlığı ve Güvenlik Politikamız ;

Faaliyetlerimizde en değerli varlığımızın insan ve çevre olduğuna inanır,  çevreye olan etkilerimizi en aza indirmeyi, kazaların, kayıpların ve işe bağlı sağlık problemlerinin önlenmesini, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratılmasını öncelikli iş hedefi olarak benimseriz.

Bu amaçla;
  
      Faaliyetlerimizde çevre, iş sağlığı ve güvenliği yasal gerekliliklerine uygun davranmaktayız.
      Ürünlerimizin çevresel performanslarını sürekli olarak  değerlendirerek, olumlu katkıda bulunacak yöntemleri araştırırız.
      Sürekli gelişim bakış açısı ile işletme süreçlerinde, yeni ürün ve proses planlarken atık azaltımı, hammadde ve enerji tüketiminin azaltılması, doğal kaynakların korunması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ilkeleriyle güvenli ortam oluşturan teknolojileri kullanırız.
ÖNDER KABLO olarak net hedefler belirler, sistemi periyodik olarak gözden geçirir ve performansı izleyerek, sürekli olarak gelişmesi için çalışırız.
Copyright@Önder Kablo 2010